CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIS

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

LLOC :   Instal·lacions Pau Negre – Passeig Olímpic, 4 Barcelona, 08038

DIA :      Dimecres  18/07/18

HORA : 18 hores 

ACORD DE JUNTA DIRECTIVA

            S’acorda, en ús de  les facultats d’aquesta Junta concedides per l’article 8 dels seus Estatuts, convocar Assemblea General Ordinària d’acord amb el que assenyalen els Estatuts del Club pel dia, lloc i hora indicats anteriorment, amb el següent :

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’última Assemblea.
 2. Exposició i aprovació comptes 2017 -2018, si procedeix.
 3. Exposició i aprovació pressupost 2018 -2019, si procedeix.
 4. Noves quotes per Equip Sènior, Beques
 5. Direcció tècnica: equips, entrenadors, altes i baixes.
 6. Pla d’acció escoles.
 7. Revisions mèdiques obligatòries per propera temporada
 8. Equipació.
 9. Avaluació Tornejos temporada 2017-18 , Fases d Ascens, organització Torneig i CHC
 10. Relació amb Sutton Park School, Irlanda
 11. Noves incorporacions a la Junta Directiva
 12. Precs i preguntes

Pancho Reyes Moncada, President

Rita Barnadas, Secretària