Historia del ClubHistòria del Club

El Catalònia Hoquei Club es va fundar el 2 de Setembre del 2004 a Barcelona. Aquest dia es va  anomenar la primera Junta Directiva i es van signar l’Acta de Constitució i els Estatuts del Club.

La seva història però, va començar l’any 1999 quan un grup de nois i noies engrescats pel que encara és el seu entrenador l’Andrés Barrientos, van  iniciar l’activitat d’hoquei a l’escola. Van participar a les lligues escolars de la ciutat, als torneigs de promoció del Júnior FC de Sant Cugat i a la lliga escolar de Sant Cugat del Vallès.

Es van iniciar les competicions a la Federació Catalana la temporada 2002-03, amb un equip femení de categoria infantil a la lliga de sala i la temporada 2003-04 amb un equip infantil mixt a la lliga d’herba.

Després d’un viatge esportiu a Holanda, l’estiu del 2004, en acabar el curs escolar per poder  jugar partits amistosos amb clubs d’Amsterdam, els pares vam avaluar les diferents possibilitats que tenia la continuïtat de l’equip, ja que l’escola va creure oportú acabar amb l’activitat extraescolar. Llavors ens vàrem decidir a fundar el club per tal de que el grup de jugadors i jugadores poguessin continuar practicant l’esport que estimaven, tots junts com havien començat i amb el seu entrenador l’Andrés, cap d’ells volia renunciar a fer-ho d’aquesta manera.

El 21 de juliol del 2004, ens reuníem els pares i els jugadors en el local social de Can Felipa al Poblenou, per a posar en comú un recull de les propostes que van aportar entre tots els nois i noies, uns pel messenger o pel mòbil i altres participant directament a la reunió, per decidir el nom, els colors i logotip del seu Club, tenint així la sort i el privilegi de ser els principals protagonistes de la seva creació, els iniciadors de la seva història, i fent realitat d’aquesta manera el seu somni.  De la votació que es fa (només els nois i noies), entre totes les possibilitats sorgeix el nom que portem “CATALÒNIA HOQUEI CLUB”.

A la data de la fundació, el Catalònia HC tenia 48 socis (19 infantils) i 29 adults, i 18 jugadors. En acabar la primera temporada 2004-05, ja teníem 24 jugadors i jugadores i 59 socis. En aquesta, es va participar amb un equip mixt a la competició d’Infantil Herba  i amb 2 equips masculins i 1 de femení a la competició de Sala a la categoria infantil.

La temporada següent la 2005-2006, es va participar amb 1 equip mixt a la competició Infantil  tant a Herba com a Sala, i també es va debutar a la categoria de Cadet, amb 1 equip mixt a les competicions d’herba i sala.

La temporada 2006-2007 els dos equips mixtes van jugar a la categoria Cadet d’Herba i es va participar amb un tercer equip a la competició de Sala.

El nombre de socis i jugadors no ha parat de créixer i a data de avui som prop de 380 socis i més de 130 jugadors/es.

L’activitat esportiva del club entrenant els dilluns i els divendres, està pensada per a interferir el menys possible en el desenvolupament del estudis del nois i noies. Per altra banda, els valors que els aporta el hoquei, com ara esperit de superació, treball en equip, saber guanyar i aprendre dels errors comesos per a millorar a cada moment, la col·laboració, l’esforç, i tantes altres coses contribueixen, com els estudis, al seu desenvolupament com a persones.

El nostre és un esport minoritari, però a Catalunya és sorprenent els èxits obtinguts a nivell mundial amb tant poca gent practicant-lo, en comparació amb d’altres esports, i països. Per això també hem volgut, com a club, donar prioritat a la promoció del Hoquei, destacant per sobre de totes les activitats que hem portat a terme la nostra participació a la 44ª edició del Festival de la Infància, amb un stand propi pel que vàren passar a practicar Hoquei, en els nou dies del Festival, prop de 4.000 nois i noies. Quasi tots ells agafaven un stick per primera vegada.

Aquesta temporada 2012/13 ja som 12 equips i hem crescut per dalt i per baix: per primer cop tenim 2 equips prebenjamin, i 3 equips sèniors; 2 masculins i 1 femení.

El Catalònia Hockey Club se fundó el 2 de Septiembre del 2004 en Barcelona. Este día se nombró la primera Junta Directiva y se firmaron el Acta de Constitución y los Estatutos del Club.

Su historia sin embargo, comenzó el año 1999 cuando un grupo de chicos y chicas animados por el que aún es su entrenador Andrés Barrientos, iniciaron la actividad de hockey en la escuela. Participaron en las ligas escolares de la ciudad, en los torneos de promoción del Júnior FC de Sant Cugat y en la liga escolar de Sant Cugat del Vallès.

Se iniciaron las competiciones a la Federación Catalana la temporada 2002-03, con un equipo femenino de categoría infantil en la liga de sala y la temporada 2003-04 con un equipo infantil mixto en la liga de hierba.

Después de un viaje deportivo en Holanda, el verano del 2004, al acabar el curso escolar para poder jugar partidos amistosos con clubes de Amsterdam, los padres evaluamos las diferentes posibilidades que tenía la continuidad del equipo, ya que la escuela creyó oportuno acabar con la actividad extraescolar. Entonces nos decidimos a fundar el club para que el grupo de jugadores y jugadoras pudiesen continuar practicando el deporte que amaban, todos juntos como habían comenzado y con su entrenador Andrés, ninguno de ellos quería renunciar a hacerlo de esta manera.

El 21 de julio del 2004, nos reuníamos padres y jugadores en el local social de Can Felipa en Poblenou, para poner en común una serie de propuestas aportadas por todos los chicos y chicas, unos a través del messenger o por teléfono móvil y otros participando directamente en la reunión, para decidir el nombre, los colores y logotipo de su Club, teniendo así la suerte y el privilegio de ser los principales protagonistas de su creación, los iniciadores de su historia, y haciendo realidad de esta manera su sueño. De la votación que se hace (sólo los chicos y chicas), entre todas las posibilidades surge el nombre que llevamos “CATALÒNIA HOQUEI CLUB”.

En la fecha de su fundación, el Catalònia HC tenía 48 socios (19 infantiles) y 29 adultos, y 18 jugadores. Al acabar la primera temporada 2004-05, ya teníamos 24 jugadores y jugadoras y 59 socios. En ésta, se participó con un equipo mixto en la competición de Infantil Hierba y con 2 equipos masculinos y 1 de femenino en la competición de Sala a la categoría infantil.

La temporada siguiente la 2005-06, se participó con 1 equipo mixto en la competición Infantil tanto en Hierba como Sala, y también se debutó en la categoría de Cadete, con 1 equipo mixto en las competiciones de hierba y sala.

La temporada 2006-07 los dos equipos mixtos jugaron en la categoría Cadete de Hierba y se participó con un tercer equipo en la competición de Sala.

El número de socios y jugadores no ha parado de crecer y a fecha de hoy tenemos cerca de 380 socios y más de 130 jugadores/as

.

La actividad deportiva del club entrenando los lunes y los viernes, está pensada para interferir lo menos posible en el desarrollo de los estudios de los chicos y chicas. Por otra parte, los valores que les aporta el hockey, como por ejemplo: espíritu de superación, trabajo en equipo, saber ganar y aprender de los errores cometidos para mejorar en cada momento, la colaboración, el esfuerzo, y tantas otras cosas contribuyen, como los estudios, a su desarrollo como personas.

Nuestro deporte es minoritario, pero en Cataluña son sorprendentes los éxitos obtenidos a nivel mundial con tan poca gente practicándolo, en comparación con otros deportes, y países. Por eso también hemos querido, como club, dar prioridad a la promoción del Hockey, destacando por encima de todas las actividades que hemos llevado a cabo nuestra participación a la 44ª edición del Festival de la Infancia, con uno stand propio donde practicaron Hockey, los nueve días del Festival, cerca de 4.000 chicos y chicas. Casi todos ellos cogían un stick por primera vez.

Esta temporada 2012/13 contamos con 12 equipos y hemos crecido por arriba y por abajo: por primera vez tenemos 2 equipos prebenjamin, y 3 equipos seniors; 2 masculinos y 1 femenino.